Enregistrament d'activitat física

Ompliu el següent formulari cada cop que realitzeu activitat física:

Enquesta inicial

Benvolguts i benvolgudes, abans d'iniciar aquest nou repte, és imprescindible que contesteu aquest breu formulari

Altres Projectes

Projectes similars

Aquest projecte s’ha inspirat en projectes similars que s’han dut i/o s’estan duent a terme a altres centres escolars:
 • #Objectiu6000km – Erik Fernandez i Gemma Torrejón – Institut Plà i Farreras, Sant Cugat del Vallès.
 • Junts/es fins l’Everest - Meritxell Monguillot i Carles Zurita - Institut Vall d’Hebron i Escola Virolai, Barcelona
 • Correm cap a París - Meritxell Monguillot i Carles Zurita - Institut Vall d’Hebron i Escola Virolai, Barcelona


Projectes Institut Can Roca de Terrassa

En l’Institut Can Roca de Terrassa, la professora d’Educació Física Núria Nieto treballa amb diversos projectes relacionats amb les noves tecnologies. Primerament, va treballar en el projecte #Tuitactiu que amb l’aparició de la xarxa Social Instagram ha derivat en el projecte #Instantactiu on l’alumne ha de penjar una fotografia a la xarxa social Instagram (twitter en els inicis amb el projecte #Tuitactiu) realitzant activitat física.
Per altra banda, els alumnes utilitzen l’app Runtastic en diversos treballs a l’aula.
D’aquesta manera, #ObjectiuRoma és el resultat de la suma d’ambdós projectes.

#Tuitactiu – Núria Nieto
#Instantactiu – Núria Nieto
#ObjectiuRoma – Josep Bofill i Núria Nieto

Projectes actuals Josep Bofill

#ObjectiuRoma – Josep Bofill i Núria Nieto – Institut Can Roca de Terrassa
#ObjectiuFlorència – Josep Bofill I Josep Maria Piulachs – Institut de CastelldefelsAspectes acadèmics

Objectius, continguts i competències

OBJECTIUS

Objectiu del projecte:

 • Arribar a Roma sumant km d’activitat física de forma cooperativa i saludable

Objectius específics o d’aprenentatge

 1. Incrementar l’activitat física en el temps de lleure
 2. Gaudir de l’activitat física recreativa
 3. Utilitzar diferents eines 2.0 per a la interacció de l’alumnat i el docent i per a l’enregistrament d’activitat física.
 4. Fomentar l’ús correcte i responsable de les xarxes socials


CONTINGUTS

Continguts treballats

 • Activitat física en el medi natural
 • Activitat física com a activitat de lleure fora de l’horari escolar.
 • Beneficis de l’activitat física per a la salut
 • Sistemes d’enregistrament de l’activitat física
 • Interacció de l’alumnat i professorat en un nou entorn: les xarxes socials


COMPETÈNCIES

Competències pròpies de l’Educació Física

Competència 2. Valorar els efectes d’un estil de vida actiu a partir de la integració d’hàbits saludables en la pràctica d’activitat física.
Indicadors:

 • Pràctica d’activitat física fora de l’horari escolar mantenint un estil de vida actiu.


Competència 5. Gaudir amb la pràctica d’activitats físiques recreatives, amb una atenció especial a les que es realitzen en el medi natural
Indicadors:

 • Pràctica d’activitat física en el temps lleure de forma recreativa i col·laborativa

Competència 6. Planificar i organitzar activitats en grup amb finalitat de lleure
Indicadors:

 • Pròpia organització de l’alumnat per tal de realitzar activitat física i sumar km

Competències transversals

Competència del tractament de la informació i Competència digital
Indicadors:

 • Ús d’eines 2.0 com a suport virtual a la unitat i enregistrament virtual de l’activitat física realitzada
 • Utilització dels Smartphones per a l’enregistrament de l’activitat física
 • Ús de les xarxes socials com a interacció entre el propi alumnat i entre l’alumnat i el professor.

Competència d’autonomia i iniciativa personal
Indicadors:

 • Pràctica d’activitat física fora de l’horari lectiu deixant llibertat als alumnes per seleccionar l’activitat i el temps que dediquen al projecte.
 • Esperit de superació i capacitat d’organització de temps i tasques. 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Indicadors:

 • Pràctica d’activitat física en un entorn real i proper a l’alumne. 

Competència social i ciutadana
Indicadors:

 • Participació en l’assoliment d’un repte cooperatiu
 • Foment de l’activitat física en grup
 • Acceptació de les pròpies limitacions personals i de tots/es membres del grup dins d’una dinàmica de treball cooperatiu


CRITERIS D’AVALUACIÓ

Aquest projecte pot sumar 1 punt a la nota final del trimestre d’Educació Física

 • Individual: per activitat física enregistrada i compartida correctament: +0.1p (fins a un màxim de 0.5p)
 • Col·lectiu: Assolir l’objectiu establert: +0.5 per tots els alumnes que hagin participat en el projecte sumant algun km.
 • Guanyador: +0.5p per la classe* que arribi abans a Roma sempre i quan hagin realitzat el 50% dels km durant el primer mes del projecte.
  • *als alumnes que hagin participat en el projecte sumant algun km d'activitat física

Realitzar trampes (enganyar en l’enregistrament de l’activitat) en el projecte restarà 1 punt de la nota final del trimestre

TEMPORALITZACIÓ

Aquest projecte es dur a terme fora de l’horari lectiu i té una durada de 8 setmanes des del dia de la seva presentació (del 13 de març al 8 de maig).